Νεα

Οι Δήμοι της Πελοποννήσου σε γραμμή σύγκρουσης με την Περιφέρεια. Ζητάνε την αφαίρεση της αρμοδιότητας για τα απορρίμματα και την Κοινωνική προστασία

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου
και Δήμαρχος Άργους  Μυκηνών, Δημ. Καμπόσος

Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016, χάραξε "γραμμή σύγκρουσης" με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, με τις αποφάσεις που πάρθηκαν, οι Δήμαρχοι της Πελοποννήσου ζητούν από την Πολιτεία να άρει από την Περιφέρεια την εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Προστασίας.
Αναλυτικότερα οι αποφάσεις που πάρθηκαν αναφέρουν τα εξής:


1. Διαχείριση Απορριμμάτων  –Υπάρχουσα κατάσταση  & Εξελίξεις
Το Δ.Σ. της ΠΕΔ συμφωνεί με τα συμπεράσματα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη στις 15-16 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων.
Ζητά από την πολιτεία να άρει από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την εκχώρηση της διαχείρισης και να φροντίσει με Υπουργική απόφαση να μεταφερθεί η αρμοδιότητα αδειοδοτήσεων των χώρων, από την Περιφέρεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

2. Η κατά παρέκκλιση πορεία υλοποίησης ειδικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου των επενδυτικών προτεραιοτήτων δράσεων κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ.
Σε όλη τη χώρα προωθείται η ενιαία εφαρμογή και υλοποίηση αυτών των δράσεων από τους Δήμους ως αυτονόητα αρμόδιους να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά κοινωνι-κά προβλήματα που ταλανίζουν τους δημότες τους εν μέσω της οικονομικής κρίσης, κάτι που ΟΛΕΣ οι Περιφέρειες αποδέχονται και υποστηρίζουν. Αντιθέτως η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί  εξαίρεση προτείνοντας να συσταθούν τα πολύ σημαντικά, για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων κοινωνικής προστασίας, Κέντρα Κοινότητας ΜΟΝΟ στις πρωτεύουσες των νομών και ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ να αναλάβει η ίδια η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως δικαιούχος επιτελικής δομής το συντονισμό όλων αυτών των δράσεων.
Το  Δ.Σ. Της ΠΕΔ, δηλώνει  απερίφραστα την απόλυτη αντίθεση του στην πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία υπονομεύει τον ρόλο των ΟΤΑ Α’ βαθμού κατά την υλοποίηση μίας τόσο σημαντικής δράσης που αφορά τον πληθυσμό τους. Κυρίως όμως η τοποθέτηση της Περιφέρειας θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα, δηλαδή την ίδια την ουσία αυτών των καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων.
Εξέδωσε ψήφισμα το οποίο και απέστειλε στο γραφείο, της  αναπληρώτριας Υ-πουργού Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης κα. Θεανώ Φωτίου και στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χαρίτση Αλέξανδρου.

3. Διοικητικά θέματα
Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές Προμηθειών, Έργων, μελετών και Υπηρεσιών της ΠΕΔ Πελοποννήσου για το έτος 2016.

4. Απολογισμός έτους 2015 - Προϋπολογισμός - Πρόγραμμα Δράσης της ΠΕΔ έτους 2016
Ψηφίστηκαν, μετά από εισήγηση της Ε.Ε., ο απολογισμός της ΠΕΔ για το έτος 2015, ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2016. Το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ για το έτος 2016 περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερις (4) άξονες:
α) Τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων,
β) Τη συνεργασία της ΠΕΔ με τους Δήμους για την προώθηση θεσμικών θεμάτων και δράσεων, που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
γ) Τη συμμετοχή της ΠΕΔ σε διοργανώσεις  των Δήμων, που αφορούν πολιτιστικά γεγονότα Πελοποννησιακής εμβέλειας και
δ) Τη συμμετοχή της ΠΕΔ σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα η υλοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση της ΠΕΔ.

5. Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές & Συμβούλια

Τέλος με ομόφωνες επίσης αποφάσεις ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές και Συμβούλια Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια