Νεα

Ο Δημήτρης Σίδερης τοποθετήθηκε ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αργολίδα. Ποιοι είναι οι νέοι Διευθυντές στην Πελοπόννησο

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, τοποθετήθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η θητεία τους θα διαρκέσει έως 31 Ιουλίου 2018.  Η επιλογή τους έγινε ύστερα από τις σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1/2/2016.

Οι νέοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 5 Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου είναι:


ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Σίδερης Δημήτριος

ΑΡΚΑΔΙΑ
Γκέσουρας Φώτιος

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Αντωνίου Αλέξανδρος

ΛΑΚΩΝΙΑ
Νταλιάνης Πέτρος

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Οικονομόπουλος Δημήτριος

Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.
Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία ως Διευθυντές Εκπαίδευσης, θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που υπηρετούσαν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους,  καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/15.

Δεν υπάρχουν σχόλια