Νεα

Ο Γιάννης Γαληνός τοποθετήθηκε ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αργολίδα. Ποιοι είναι οι νέοι Διευθυντές στην Πελοπόννησο

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι παρακάτω εκπαιδευτικοί. Η επιλογή τους έγινε ύστερα από τις σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η θητεία τους θα διαρκέσει έως 31 Ιουλίου 2018.
Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1/2/2016.
Οι νέοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 5 Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου είναι:


ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Γαληνός Ιωάννης

ΑΡΚΑΔΙΑ
Σελίμης Γεώργιος

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Φειδάς Ιωάννης

ΛΑΚΩΝΙΑ
Παπαδάκος Γεώργιος

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Σταματόπουλος Γεώργιος

Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία ως Διευθυντές Εκπαίδευσης, θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που υπηρετούσαν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.

Στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους,  καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/15.

Δεν υπάρχουν σχόλια