Νεα

Γιάννης Γκιόλας: Ο Υφυπουργός Θεοδόσιος Πελεγρίνης δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Η τοποθέτηση ήταν ατυχής.

Με καθυστέρηση πολλών ημερών, ο κυβερνητικός Βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας, τοποθετείται δημοσίως για το θέμα που δημιουργήθηκε, ως μη όφειλε, από τον υφυπουργό Παιδείας κ. Πελεγρίνη, σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στο Ναύπλιον.
Οι πληροφορίες που παρέχει τείνουν να υποβαθμίσουν το θέμα πλην όμως, όπως δηλώνει «Κανένας δίκαιος αγώνας και διεκδίκηση δεν πηγαίνει χαμένος και όλα κερδίζονται με το διαρκές και δυναμικό «παρών» που δικαιώνει και εξασφαλίζει το λογικό και αυτονόητο».

Η ΔΗΛΩΣΗ ΓΚΙΟΛΑ
Στα πλαίσια της συζήτησης και της ευρύτητας που έλαβαν οι προσπάθειες πολλών πολιτών και φορέων για την υποστήριξη και την ανάγκη λειτουργίας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στο Ναύπλιο, θα ήθελα να εισφέρω από πλευράς μου τα εξής:


Προ εικοσαημέρου υπήρξε μια ατυχής τοποθέτηση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Θεοδόσιου Πελεγρίνη σε σχέση με την αναγκαιότητα λειτουργίας της Σχολής του Ναυπλίου.
Από την πρώτη στιγμή και μετά από ενημέρωσή μου από την Πρύτανη κα Άλκηστη Κοντογιάννη επιδίωξα να διαπιστώσω την ακρίβεια της δήλωσης κι εάν πράγματι υπάρχει απόφαση για την παύση λειτουργίας της Σχολής.
Από στελέχη του Υπουργείου Παιδείας μου γνωστοποιήθηκε ότι παρερμηνεύθηκαν οι δηλώσεις του κ. Πελεγρίνη, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα ατυχές παράδειγμα στην προσπάθεια της αναγκαιότητας εξορθολογισμού των οργανικών δομών της Παιδείας. Ο ίδιος δεν έχει αρμοδιότητα για τον τομέα αυτό και ίσως από εσφαλμένη πληροφόρηση αναφέρθηκε στην Πανεπιστημιακή Σχολή του Ναυπλίου.
Η λειτουργία της Σχολής στο Ναύπλιο κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της ποιότητας του έργου της, της παροχής γνωστικού αντικειμένου σε εκατοντάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και του ανοίγματος στην τοπική κοινωνία και της προσφοράς πολιτιστικών ερεθισμάτων στην πόλη που την φιλοξενεί.
Γι’ αυτό δεν θα ήθελα με εν θερμώ δηλώσεις ούτε να αναστείλω, αλλά ούτε και να υποδαυλίσω τις εύλογες φωνές διαμαρτυρίας και διεκδίκησης φορέων και πολιτών της πόλης και της περιοχής.
Κανένας δίκαιος αγώνας και διεκδίκηση δεν πηγαίνει χαμένος και όλα κερδίζονται με το διαρκές και δυναμικό «παρών» που δικαιώνει και εξασφαλίζει το λογικό και αυτονόητο.
                                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ

                             ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια