Νεα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Θερμαλισμός για τα μέλη του ΚΑΠΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων συνεχίζει τη παγιωμένη πολιτική του παροχής υπηρεσιών στη Τρίτη ηλικία. Για άλλη μία χρονιά τα μέλη των ΚΑΠΗ θα τύχουν της προσφοράς παροχής υπηρεσιών Θερμαλισμού  τη θερινή περίοδο.
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν το πρόγραμμα στη συνεδρίαση  της 13/5/2016.

Το πρόγραμμα καλύπτει 750 μέλη για τα Λουτρά της Αιδηψού τη περίοδο  από 13 Ιουνίου μέχρι 9 Αυγούστου 2016 και η δαπάνη θα ανέλθει στο συνολικό ποσόν των 14.956 €.

Σχετικά με τους όρους συμμετοχής των ενδιαφερομένων μελών, το πρόγραμμα, την εγγραφή κλπ καλούνται τα μέλη  των ΚΑΠΗ να απευθυνθούν σε  όλα τα κατά τόπους ΚΑΠΗ ή στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής (Αδειμάντου 22 Κόρινθος Τηλ. 27141025088).

Δεν υπάρχουν σχόλια