Νεα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Η 7η Πανελλήνια Έκθεση Κορίνθου θα γίνει τον Οκτώβριο

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ανταποκρινόμενο στην επιθυμία των μελών του, προχώρησε όλη την αναγκαία προετοιμασία προκειμένου η 7η  Πανελλήνια Έκθεση Κορίνθου να ανοίξει τις πύλες της τον Οκτώβριο του 2016.
Η Έκθεση, θα δώσει οικονομική ανάσα στην Κόρινθο, λόγω των χιλιάδων ενδιαφερομένων που θα την επισκεφθούν και συγχρόνως θα δημιουργήσει δυνατότητες προώθησης των τοπικών προϊόντων προς το εσωτερικό της χώρας και προς εξαγωγικούς προορισμούς.
Με Δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στην δημοσιότητα, το Επιμελητήριο Κορινθίας αναφέρεται στα βήματα προετοιμασίας που έχει κάνει μέχρι στιγμής και στην συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο τα μέλη της Διοίκησης του οποίοι, ομοφώνως, γνωμοδότησαν θετικά.


Φωτογραφίες από εγκαίνια παλαιοτέρων εκθέσεων

Το ενημερωτικό Δελτίο Τύπου αναφέρει αναλυτικά:  
1. Το Επιμελητήριο Κορινθίας με το αριθμό 2470/6.5.2016 έγγραφο ζητά  από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου την απλή παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται όπισθεν της πλατείας Φλοίσβου, προκειμένου να διοργανώσει την 7η Γενική Εμπορική Πανελλήνια  Ένθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016» για το χρονικό διάστημα από 5-9 Οκτωβρίου2016. Με βάση το αίτημα όπως περιγράφεται δεν χρειάζεται έγκριση ΓΕΝ και ΥΕΝ σύμφωνα με τη νομοθεσία.
2. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με την αριθμ. 248/12.5.2016 πρόσκληση κάλεσε τα μέλη Επιτροπής Γνωμοδότησης Ν.2323/95 σε συνεδρίαση προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το ανωτέρω αίτημα του Επιμελητηρίου.
3. Με το από 18/5/2016 πρακτικό τα μέλη της  Επιτροπής Γνωμοδότησης Ν.2323/95  γνωμοδοτούν ομόφωνα θετικά για την παραχώρηση του χώρου (όπισθεν του αγάλματος του ΠΗΓΑΣΣΟΥ) 3.300τ.μ. για την άσκηση εκθέσεων ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που προβάλουν το λιμάνι και την πόλη της Κορίνθου.
4. Με την αριθμ. 52/2016 (ΑΔΑ : ΩΚΒΙΟΞΛΜ-ΔΤ5) απόφαση το Διοικητικό  Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Κορίνθου εγκρίνει ομόφωνα το Πρακτικό της Επιτροπής Γνωμοδότησης Ν.2323/95 σύμφωνα με το οποίο δίνεται ωφέλιμος χώρος 3.300 τ.μ. (όπισθεν του αγάλματος του ΠΗΓΟΑΣΟΥ) για την άσκηση εκθέσεων ή προς τα μέλη   εκθέσεων ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που προβάλουν το λιμάνι και την πόλη της Κορίνθου.
5. Το Επιμελητήριο Κορινθίας με το αριθμ. 2871/2.6.2016 έγγραφό του ζητά από επιχειρήσεις διοργάνωσης εκθέσεων την υποβολή προσφοράς για το έργο κατασκευής της δομής της έκθεσης σε λυόμενη αίθουσα (τέντα).
6. Αναμένεται η έγκριση της αποκεντρωμένης περιφερειακής αυτοδιοίκησης για τις περαιτέρω ενέργειες.
Κατόπιν αυτών το Επιμελητήριο Κορινθίας θεωρεί ότι σε  συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου και με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, θα προχωρήσει στην διοργάνωση της 7ης Πανελλήνιας έκθεσης «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016», οποία θα αποτελέσει σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός τόσο για την πόλη της Κορίνθου αλλά και γενικότερα για την Κορινθία- αν δεν υπάρξουν εμπλοκές και σκόπιμες καθυστερήσεις στην έκδοση των απαραιτήτων αδειών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια