Νεα

ΤΡΙΠΟΛΗ: Οι τοποθετήσεις του Νίκου Τσιαμούλου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 8ης Ιουνίου

Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 8ης Ιουνίου 2016, ο επικεφαλής της παράταξης Τρίπολη αλλάζουµε τα δεδοµένα κ. Νίκος Τσιαµούλος κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων -τοποθετήσεων αναφέρθηκε σε 8 θέματα.
1. Στις χρεώσεις της ΔΕΥΑΤ
2. Στα οικόπεδα για πάρκινγκ
3. Στην πάγια προκαταβολή των Προέδρων
4. Στο αµαρτωλό Βοσυνιώτειο
5. Στο νέο πρόστιµο για τον Άγιο Βλάση
6. Στην κατάσταση µε τα αδέσποτα
7. Στην έκπτωση των τρίτεκνων οικογενειών
8. Στην Ένωση Τριπολιτών Αττικής
Αναλυτικότερα:


Για τη ∆ΕΥΑΤ ζήτησε εκ νέου ειδική συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα το νέο τιµολόγιο της ∆ΕΥΑΤ, καθώς οι λογαριασµοί που πηγαίνουν στους συνδηµότες µας στα χωριά, είναι αυξηµένοι µε υπέρογκα ποσά και οι κάτοικοι µε τους Προέδρους τους κάνουν µαζικές καταγγελίες για εικονικούς-πλασµατικούς λογαριασµούς βάσει των µετρήσεων. Την αναφορά αυτή στο θέµα των αυξηµένων λογαριασµών της ∆ΕΥΑΤ την επιβεβαίωσαν και πάλι οι παρευρισκόµενοι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων.

Για τα µισθωµένα οικόπεδα που υποτίθεται εδώ και ένα περίπου χρόνο θα λειτουργούσαν ως παρκινγκ µε ελεγχόµενη στάθµευση, ρώτησε ο Επικεφαλής κ. Νίκος Τσιαµούλος. Έχουν χαθεί πολλά έσοδα για τον ∆ήµο και οι εκµισθωτές-συµπολίτες µας είναι απλήρωτοι πληρώνοντας φόρους χωρίς να έχουν εισπράξει. Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος που έχει ευθύνη για την κατάσταση να παραιτηθεί ζήτησε εντόνως ο Νίκος Τσιαµούλος µε απάντηση του ∆ηµάρχου ότι όλα θα τακτοποιηθούν σύντοµα!!!!

Για την πάγια προκαταβολή των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων είπε ότι υπάρχουν πολλά προβλήµατα ακόµα και τίποτα δεν έχει διευθετηθεί από το προηγούµενο ∆.Σ. που υπήρχε δέσµευση της ∆ηµοτικής Αρχής. Κάποιοι Πρόεδροι  έχουν λάβει τα χρήµατα (µε επιλεκτική από την ∆ιοίκηση “αξιολόγηση”) επανέλαβε ο Νίκος Τσιαµούλος και δεν δικαιολογείτε καµία καθυστέρηση ιδιαίτερα σε συµπολίτες µας Προέδρους που όπως ξαναείπε o επικεφαλής µας Κρατούν Θερµοπύλες και ζωντανά τα χωριά µας “.

Για το αµαρτωλό Βοσυνιώτειο ρώτησε σχετικά:
α) Τι χρηµατοδότηση έχει κάνει ο ∆ήµος από την 01-09-2014 που ανέλαβε αυτή η ∆ηµοτική Αρχή,
β) Σε τι στάδιο και αν έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχό τους οι ορκωτοί,
γ) Ποιο είναι το πόρισµα και αν θα έχουµε την ίδια εξέλιξη µε την αµαρτωλή ΚΕ∆ΗΤ,
δ) Τι προβλέπετε για τη μελλοντική του λειτουργία και
ε) Αν ο ∆ήµος έχει συνεργασία-επικοινωνία µε την Περιφέρεια και τι ανταπόκριση από αυτήν.
Η µόνη απάντηση που πήρε από το στόµα του ∆ηµάρχου ήταν ότι δεν έχει χρηµατοδοτήσει καθόλου ο ∆ήµος και ότι θα γίνει σε επόµενο ∆.Σ. θέµα τακτικό το Βοσυνιώτειο και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήµατα. Αναµένουµε την εκπλήρωση της υπόσχεσης του ∆ηµάρχου όπως και πολλές άλλες!!!!!!!

Για το νέο πρόστιµο της Περιφέρειας για τον Άγιο Βλάση ύψους 40.000,00 λόγω ανεξέλεγκτης διάθεσης σε µη στεγανό δάπεδο( όλοι µπορούµε να καταλάβουµε τι σηµαίνει αυτό για την υγεία µας και το περιβάλλον και για τις άλλες χωµατερές) είπε ο Νίκος Τσιαµούλος κατηγορώντας τον ∆ήµαρχο για την υποτιθέµενη ΜΠΕ στο Μεγαβούνι που θα ερχόταν για ψήφιση στο .Σ. πριν από ένα χρόνο περίπου. Επίσης επέρριψε ευθύνες στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη για τις µεγάλες καθυστερήσεις στο θέµα της διαχείρισης απορριµµάτων της Περιφέρειας τονίζοντας ότι εγκυµονεί και πάλι ο κίνδυνος να µείνουν τα σκουπίδια στους δρόµους.

Αµέσως µετά παρατήρησε ότι η κατάσταση µε τα αδέσποτα «έχει ξεφύγει» και πρέπει να κινηθεί ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και η ∆ηµοτική Αρχή άµεσα, υπολογίζοντας και τις προτάσεις της παράταξης εδώ και περίπου έναχρόνο. Επίσης αναφέρθηκε στην πλέον αδικαιολόγητη καθυστέρηση της διαδικασίας δηµοπράτησης για ενοικίαση ή αγορά οικοπέδου για την κατασκευή ενδιαίτηµατος (Καταφύγιο Ζώων).Χαρακτηριστικά είπε: µάλλιασε η γλώσσα µας για τα αυτονόητα

Αναφέρθηκε και πάλι στην έκπτωση που δικαιούνται στα ∆ηµοτικά Τέλη (Φωτισµός- Καθαριότητα) οι τρίτεκνες οικογένειες και ζήτησε την άµεση εφαρµογή του άρθρου 13 του Ν.4368/2016 που αφορά την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών στις οµάδες που παρέχονται από τους ∆ήµους µειωµένα δηµοτικά τέλη, τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. Η απάντηση που πήρε δυστυχώς ήταν να προβεί η κάθε οικογένεια σε αίτηση διαδικασία να γνωστοποιήσει την οικογενειακή της κατάσταση κάτι που πρέπει να κάνει η εκάστοτε υπηρεσία.

Τέλος, µετά την ανάγνωση από τον Πρόεδρο του .Σ. Κο Κακλαµάνο της επιστολής της Ένωσης Τριπολιτών Αττικής για την ίδρυση δύο Μουσείων: Των Αρκάδων στον αγώνα του 1821, του Λαογραφικού και την λειτουργία µιας Πινακοθήκης, χαιρέτισε αυτήν την πρωτοβουλία της Ένωσης και ευχήθηκε να ξεκινήσει άµεσα αυτή η µεγάλη προσπάθεια µε την στήριξη όλων των πολιτικών δυνάµεων. Είναι µία πρόταση που στο παρελθόν πολλές φορές έχουµε ακούσει και από τον Κώστα Γεωργακόπουλο (πρώην ∆ηµοτικό Σύµβουλο) αλλά και από άλλους πνευµατικούς επιφανείς συµπολίτες µας.


Δεν υπάρχουν σχόλια