Νεα

Παράνομα εισερχόμενοι και διαμένοντες μετανάστες επιτρέπεται πλέον να απασχολούνται στον αγροτικό τομέα

Υπογράφηκε και αποστέλλεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες της χώρας εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 58 ν. 4384/2016, που αφορούν στην απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.
Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν πλέον, με αίτηση που θα υποβάλουν στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να ζητούν την απασχόληση εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων, μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου αριθμού μετακλητών εργατών που προβλέπει ανά Περιφέρεια η σχετική κοινή υπουργική απόφαση.


Μαζί με την αίτηση, ο αγρότης υποχρεούται να υποβάλλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή Εκτροφής του προηγούμενου έτους και τα προβλεπόμενα στο νόμο δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με αυστηρή χρονική προτεραιότητα υποβολής.
Οι εργάτες γης που θα απασχολούνται μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος θα λαμβάνουν άδεια εργασίας εξάμηνης διάρκειας και θα ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργόσημου.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου ανέφερε τα εξής:

«Με την εγκύκλιο αυτή γίνεται ένα μεγάλο βήμα για να μπεί σε εφαρμογή μια σημαντική μεταρρύθμιση. Από τη διαδικασία αυτή είναι όλοι ωφελημένοι: Οι αγρότες – εργοδότες, το ασφαλιστικό σύστημα και οι ίδιοι οι αλλοδαποί που δουλεύουν στον αγροτικό τομέα. Καλώ λοιπόν τους αγρότες της χώρας μας να αξιοποιήσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο και να σπεύσουν να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στις κατά τόπους Αρχές».

Δεν υπάρχουν σχόλια