Νεα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε…


Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Πέμπτη 26 Μαΐου. Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, οι σημαντικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ήσαν οι εξής:
1) Η συμμετοχή, όπως και πέρυσι, του Δήμου Κορινθίων στην ετήσια εκδήλωση του διεθνούς αρχιτεκτονικού Φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πεσκάρα υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το  φεστιβάλ φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από 6 έως 12 Ιουνίου και συμμετέχουν φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από πέντε πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
Η βασική δραστηριότητα του Φεστιβάλ είναι, εκείνη ενός εργαστηρίου σχεδιασμού το οποίο θα επικεντρωθεί στη μελέτη θεμάτων, που αφορούν την περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου καθώς και των γύρω περιοχών.
2) Έγινε ενημέρωση για το σημαντικό θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. 


Συζητήθηκαν οι προτάσεις της κυβέρνησης και της περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και οι προσπάθειες του Δήμου να επιλύσει το πρόβλημα με δικές του αποτελεσματικές  πρωτοβουλίες που να είναι παράλληλα και συμφέρουσες για όλους τους πολίτες. Έγινε αναφορά στη χωροθέτηση ιδίων εγκαταστάσεων καθώς και συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με όμορους δήμους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
3) Δρομολογήθηκε από την δημοτική Αρχή, η μίσθωση δύο ακινήτων του ΟΣΕ με ευνοϊκούς όρους, τα οποία βρίσκονται πλησίον του κεντρικού του κτιρίου, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του μεγάλου αρχείου του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων που προέκυψε κυρίως από την συνένωση  των  πέντε Καποδιστριακών Δήμων.
4) Εγκρίθηκε η κατασκευή πεζοδρομίων στην Τοπική Κοινότητα του Αγίου Βασιλείου και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην ΔΑΕΚ, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 55.350,οο€.
Συγκεκριμένα, το ένα τμήμα αφορά την διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίου που θα έχει αφετηρία την οικία Παπαμιχαήλ έως την οικία Μπούμπα, κατά μήκος  της ΠΕΟ και στην αριστερή πλευρά με κατεύθυνση από τον Αγιο Βασίλειο προς Χιλιομόδι. Το άλλο τμήμα θα ξεκινά από την οικία Σκούπα έως την οικία Οικονόμου, κατά μήκος της ΠΕΟ στην αριστερή πλευρά, με κατεύθυνση από τον Αγιο Βασίλειο προς τα Δερβενάκια. Προβλέπεται επίσης η επισκευή του υπάρχοντος αγωγού ομβρίων υδάτων και όπου αυτό δεν υπάρχει, η κατασκευή νέου αγωγού  με τα απαραίτητα φρεάτια απαγωγής ομβρίων από το οδόστρωμα στον αποχετευτικό αγωγό.Δεν υπάρχουν σχόλια