Νεα

Τροποποιείται η Επιμελητηριακή νομοθεσία


Εντός Ιουλίου θα τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και τη θεσμοθέτηση Υπηρεσιών Μίας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων.
Η οΟμιλία του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη, στην εκδήλωση «Ελλάδα 2021: Παραγωγική Ανασυγκρότηση – Δίκαιη Ανάπτυξη», είναι κατατοπιστική των όσων αλλαγών θα επέλθουν.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ
Η σημερινή εκδήλωση γίνεται λίγες ώρες μετά την ψήφιση, από την Βουλή των Ελλήνων, του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον οδικό χάρτη των επόμενων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που η Κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προγραμματίζει να νομοθετήσει τους αμέσως επόμενους μήνες, έως το τέλος του  2016. Πιστεύουμε ότι αυτό που η επενδυτική κοινότητα έχει ανάγκη, πέραν  της δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας, που ήδη αποκαθίσταται, και μάλιστα με  προβλεπόμενη αναστροφή της υφεσιακής τάσης σε αναπτυξιακή ήδη το 2ο εξάμηνο του 2016, είναι ένα νέο θεσμικό περιβάλλον ευνοϊκό προς κάθε δημιουργική επενδυτική πρόταση. Ευνοϊκό και όχι επιλεκτικά χαριστικό, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Επενδυτικές προτάσεις σύμφωνες με τις αρχές της βιώσιμης και διατηρήσιμης ανάπτυξης, με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, με ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο διάστημα, δρομολογούμε τις εξής εφτά νομοθετικές πρωτοβουλίες:
1.Την κατάθεση στην Βουλή του Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

2. Την αναγκαία αναθεώρηση του Νόμου για τις ΣΔΙΤ, καθώς και η θεσμική και οργανωτική αναβάθμιση της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ.

3. Την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και το «EnterpriseGreece», ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

4.  Την αναθεώρηση του Ν.
4262/2014
για την αδειοδότηση των Επιχειρήσεων στους τρείς πρώτους κλάδους: τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στα τρόφιμα και τα ποτά. Ο στόχος είναι απλός: ίδρυση επιχείρησης σε μια ημέρα και αδειοδότηση σε τρεις ημέρες.

5. Την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και την θεσμοθέτηση Υπηρεσιών-μίας-Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, με κεντρική μας επιλογή την ταχύτερη και ομαλή επαφή των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, κάτι που θα επιφέρει σημαντική μείωση του χρόνου και κόστους σύστασης και απόλυτη διαφάνεια. Εντός του Ιουλίου προβλέπεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

6. Ένα νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για την ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική ρύθμιση του συνολικού (δημόσιου και ιδιωτικού) χρέους των βιώσιμων Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.
7. Την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακό Ταμείο.


Οι νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες δεν έχουν, όπως γινόταν έως τώρα, αποσπασματικό χαρακτήρα. Αποτυπώνουν και προωθούν το νέο συνεκτικό παραγωγικό πρότυπο που έχει ανάγκη η Ελλάδα και που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό. Εντασσόμενες σε έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό, οι θεσμικές, διαρθρωτικές τομές παύουν έτσι να είναι απλές ρυθμίσεις και μετατρέπονται σε πραγματική παραγωγική δύναμη.
Από σήμερα εντείνουμε την μάχη, για την οποία μας εμπιστεύθηκε τρεις φορές ο ελληνικός λαός, με στόχο την κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, την καταπολέμηση της  ανεργίας, για να σταθούν οι εργαζόμενοι όρθιοι, με αξιοπρέπεια και ελπίδα, για να ξανανάψουν «οι φωτιές οι πλάστρες μες στη χώρα».

Πηγή: Taxheaven

Δεν υπάρχουν σχόλια