Νεα

Τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες αποφασίζουν για το μέλλον των κυριότερων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αύριο 11 Οκτωβρίου και μεθαύριο 12 Οκτωβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) θα πραγματοποιήσει την πέμπτη σύνοδο ολομέλειας του τρέχοντος έτους ταυτόχρονα με την 14η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (EWRC-ΕΕΠΠ), η οποία θα συγκεντρώσει ειδικούς εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή.
Επίσης, στις 13 Οκτωβρίου –Διεθνή Ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών– το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (UNISDR) θα προβεί στην επίσημη υπογραφή σχεδίου δράσης με την ΕτΠ.
Κατά τη σύνοδο ολομέλειας, η οποία θα μεταδοθεί μέσω Διαδικτύου, προβλέπεται η έγκριση των ακόλουθων 14 γνωμοδοτήσεων από τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς:


Εφαρμογή της παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα – μια εδαφική προσέγγιση της COP22 στο Μαρακές: Μετά το Παρίσι, διακυβεύονται ακόμη πολλά: η εφαρμογή αυτής καθ’ εαυτής της συμφωνίας, το χάσμα μεταξύ των στόχων και των δεσμεύσεων για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα πολύ κατώτερα των 2°C, η ανάπτυξη ενός συστήματος πολυεπίπεδης παγκόσμια διακυβέρνηση για το κλίμα που θα συμπεριλαμβάνει πλήρως τις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς και η ανάγκη κατάλληλης προσαρμογής των χρηματοοικονομικών μέσων με σκοπό να επιταχυνθεί η ανάληψη επιτόπιων δράσεων για το κλίμα. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις επιθυμούν να γίνει ακουστή η φωνή τους κατά τη Διάσκεψη COP22 στο Μαρακές.  Στο πλαίσιο γνωμοδότησης που καταρτίστηκε από τον κ. Francesco Pigliaru (IT/PES), Πρόεδρο της Σαρδηνίας, η ΕτΠ θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία επί συγκεκριμένων προτάσεων με στόχο τη μετουσίωση της συμφωνίας του Παρισιού σε απτές δράσεις.
Επιτάχυνση της συνδεσιμότητας: Ψηφιακή Ενιαία Αγορά Τον Σεπτέμβριο, η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νέες προτάσεις για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, η ανάπτυξη τεχνολογίας 5G και δικτύων ασύρματης πιστότητας (Wi-Fi) και η πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας διαδικτυακές συνδέσεις (high-gigabit). Ο κ. Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, θα συζητήσει με τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς αυτές τις νέες πρωτοβουλίες και άλλες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο τριών γνωμοδοτήσεων:
•        Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 20126-2020 – Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης (εισηγητής: ο κ. Martin Andreasson, μέλος του περιφερειακού συμβουλίου του Västra Götaland, Σουηδία, SE/EPP).
•        Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά (εισηγητής: ο κ. Kieran McCarthy, δημοτικός σύμβουλος του Cork, IE/EA).
•        Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (εισηγήτρια: η κ. Anne Karjalainen, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Kerava, FI/PES).
Απλούστευση των ΕΔΕΤ από τη σκοπιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν το βασικό επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ, αλλά η υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων συχνά επιβραδύνεται λόγω των υφιστάμενων αποκλίσεων μεταξύ των κανονισμών της ΕΕ και των κανόνων των διαφόρων μεμονωμένων χωρών, των απαιτήσεων λογιστικού και άλλου είδους ελέγχου, της μη ισορροπημένης εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και λόγω διαφόρων άλλων εμποδίων. Σε γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον ο κ. Petr Osvald (CZ/PES), μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Plzeň, οι τοπικοί ηγέτες εκθέτουν τις απόψεις τους ως προς τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία των ΕΔΕΤ μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και έγκαιρη, χωρίς ωστόσο να αποδυναμωθεί η προσπάθεια καταπολέμησης των καταχρήσεων και της διαφθοράς.
Κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος: Οι επιπτώσεις που έχουν για τις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες οι έλεγχοι της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων είναι το βασικό θέμα γνωμοδότησης που καταρτίστηκε από τον κ. Markus Töns (DE/PES), μέλος του κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Ο κ. Töns ζητεί την απλούστευση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, την επίτευξη ασφάλειας δικαίου και την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και συνιστά να μην υπόκεινται οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες αποκλειστικά στους κανόνες περί ανταγωνισμού και αγοράς.
Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Μετά από σειρά ετών υψηλής ανεργίας και λιτότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε διαβούλευση σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Το σχέδιο γνωμοδότησης της ΕτΠ επί του θέματος εκπονήθηκε από τον κ. Heinz-Joachim Höfer (DE/PES), δήμαρχο του Altenkirchen. Ο κ. Höfer επισημαίνει ότι η παροχή ισχυρών κοινωνικών διασφαλίσεων θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανισότητες, να καταπολεμήσουν το κοινωνικό ντάμπινγκ, να αναβαθμίσουν τα κοινωνικά πρότυπα και να εδραιώσουν τους στόχους της ΕΕ για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία: Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί να προωθήσει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, ικανό να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, με παράλληλο σεβασμό του περιβάλλοντος. Η γνωμοδότηση επί του θέματος καταρτίστηκε από την κ. Babette Winter (DE/PES), Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Πολιτισμού στην καγκελαρία του ομόσπονδου κρατιδίου της Θουριγγίας. Στη γνωμοδότηση ζητείται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση, να αναληφθεί δράση για την προώθηση υποχρεωτικών πράσινων δημόσιων συμβάσεων, να αναθεωρηθούν οι διατάξεις περί οικολογικού σχεδιασμού και να μεγιστοποιηθεί η χρήση της φορολογίας για την υποστήριξη των αγορών δευτερογενών πρώτων υλών.
Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη: Η βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που αντιπροσωπεύουν το 50% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ. Σε γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από την κ. Daiva Matonienė (LT/ECR), μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Šiauliai, οι περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ ζητούν από την Επιτροπή να διατυπώσει πιο συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής και να μεριμνήσει για την επανεξέταση των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδοτικής στήριξης. Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν επίσης την εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν την ανάπτυξη σταθμών και δικτύων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΠΗΘ). Η Επιτροπή υπέβαλε τη δέσμη μέτρων της για την ενέργεια και την ασφάλεια τον Φεβρουάριο.

Άλλες γνωμοδοτήσεις που προβλέπεται να εγκριθούν είναι οι εξής:
Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ, εισηγητής: ο κ. Dainis Turlais (LV/ALDE), δημοτικός σύμβουλος της Ρίγας.
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), εισηγητής: ο κ. Hans-Jörg Duppré (DE/EPP), περιφερειάρχης Südwestpfalz.
Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εισηγήτρια: η κ. Anne Quart (DE/PES), υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου του Βραδεμβούργου.
Στρατηγική για τις αεροπορικές μεταφορές, εισηγήτρια: η κ. Ulrika Carlefall Landergren (SE/ALDE), μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Kungsbacka.

Οδικός χάρτης της ΕΕ για την ποδηλασία, εισηγητής: ο κ. Kevin Peel (UK/PES), μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Manchester.

Δεν υπάρχουν σχόλια