Νεα

Αρχίζει ο δεύτερος κύκλος προγραμμάτων ΕΣΠΑ για υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Χρηματοδότηση έως και 100%

Άρθρο του Σάββα Μπία*
Μέσα στον τρέχοντα Νοέμβριο, αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος προκήρυξης των τριών δημοφιλών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση υφιστάμενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, αλλά και των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους δουλειά (είτε είναι άνεργοι, είτε εργάζονται ήδη πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους).
Ο πρώτος κύκλος, είχε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, υποβλήθηκαν σχεδόν 34,000 αιτήσεις για τα προγράμματα που προκηρύχθηκαν. Αναμένεται εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και για το δεύτερο κύκλο. Επίσης σε ισχύ βρίσκεται ο νέος αναπτυξιακός νόμος ν. 4399/2016.
Συνοπτικά οι τρεις δράσεις έχουν ως εξής:


Η δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. Το ποσοστό επιδότησης βάσει  του πρώτου κύκλου κυμαίνεται έως 50% και δεν αναμένεται να μεταβληθεί. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν ενδεικτικά κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό, αγορά επαγγελματικού οχήματος, αυλές δαπάνες όπως μελέτες πιστοποίησης ποιότητας, διαφημιστικά έξοδα, διαμόρφωση εταιρικής ιστοσελίδας καθώς και μισθολογικό κόστος για υφιστάμενο ή και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό.
Η δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Το ποσοστό επιδότησης αναμένεται στο 100%, αφορά την δημιουργία νέων επιχειρήσεων είτε από ανέργους είτε από επαγγελματίες οι οποίοι θα συμπράξουν προκειμένου να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν λειτουργικά και πάγια έξοδα όπως ενοίκια, δαπάνες για ηλεκτροδότηση και τηλεφωνία, δαπάνες για λογιστική παρακολούθηση, αγορά εξοπλισμού, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, αναλώσιμα, ασφαλιστικές εισφορές καθώς καλύπτεται και το μισθολογικό κόστος για την πρόσληψη προσωπικού.    
Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Το ποσοστό επιδότησης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο στο 100%.
Αιτήσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβάλλουν:
Α) Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
Β) Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Οι δαπάνες περιλαμβάνουν λειτουργικά και πάγια έξοδα όπως ενοίκια, δαπάνες για   ηλεκτροδότηση και τηλεφωνία, δαπάνες για λογιστική παρακολούθηση, αγορά εξοπλισμού,   διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, αναλώσιμα, ασφαλιστικές εισφορές καθώς καλύπτεται και το μισθολογικό κόστος για την πρόσληψη προσωπικού.
Εντός του 2016 και το πρώτο εξάμηνο του 2017, έχουν προγραμματιστεί πολλές δράσεις, ενδεικτικά να αναφέρουμε το δεύτερο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον, ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων προϋπολογισμού 240 εκατ., αναβάθμιση εταιρειών franchising, αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς: εξοικονόμησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ψηφιακό voucher - κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (remote παραγγελιοληψία, ηλεκτρονικό κατάστημα, κ.ά.) καθώς και μεγάλος αριθμός δράσεων για ανέργους.
*Ο Κος Μπίας Σάββας είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Τηλ. επικοινωνίας 2754023405 Κιν. 6973803227

Δεν υπάρχουν σχόλια