Νεα

«Θα καλλιεργήσουν το Δέντρο των Περιβαλλοντικών και Ανθρωπιστικών Αξιών…» στην Νέα Κίο

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου διοργανώνει την Ημερίδα Εκπαιδευτικών με θέμα: «Περιβαλλοντικά Προγράμματα και δράσεις του Κ.Π.Ε. Νέας Κίου- Καλλιεργώντας το δέντρο των Αξιών». Η Ημερίδα έχει οργανωθεί για την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, στις 17:00μμ. Θα διαρκέσει έως τις 21:00μμ. Στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Κίου και σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας θα παρουσιαστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν την σχολική χρονιά 2016-2017
Τα Δίκτυα και οι δράσεις που παίρνει μέρος το Κ.Π.Ε.Ν.Κίου θα προβληθούν με στόχο την ενημέρωση των Εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί για την περιβαλλοντική αγωγή, θα γίνει ένα βιωματικό εικαστικό εργαστήριο όπου οι συμμετέχοντες θα «Καλλιεργήσουν το Δέντρο των Περιβαλλοντικών και Ανθρωπιστικών Αξιών…».

Δεν υπάρχουν σχόλια