Νεα

Αναφορά Δαγρέ για τα αυθαίρετα της Ερμιονίδας

Προς κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης και αξιότιμες Πρόεδρο και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε εφόσον εσείς κρίνετε, ώστε να αποκαλυφθούν οι ένοχοι κρατικοί λειτουργοί οι οποίοι ενώ έχουν στην αρμοδιότητα τους την φύλαξη των Αιγιαλών έχουν επιτρέψει αντί ποίου ίσως ανταλλάγματος, την ιδιοποίηση μέρους των κρατικών αυτών εκτάσεων από επίδοξους καταπατητές.
Παρακαλούμε επίσης όπως εφόσον εσείς κρίνετε σκόπιμο ενεργήσετε να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί οι οποίοι ενώ είχαν υποχρέωση για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί  στους αιγιαλούς της Ερμιονίδας αυτοί κατά περίεργο τρόπο αδιαφορούν.
Παρά το ότι είχαν και έχουν στα χέρια τους πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων από την κτηματική υπηρεσία όπως το αρ. 2240/11-10-2004!!! Για 786,62 και το οποίο μετά από δώδεκα χρόνια δεν έχει εκτελεσθεί η υπ’ αριθ. 291/2007 6-2-2007 απόφαση του τριμελούς Πλημ/δικείου Ναυπλίου περί κατεδάφισης του.


Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 6 του Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων από το χώρο του Αιγιαλού πραγματοποιείται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος του παρανομούντα και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Άρα οι έωλες προφάσεις αρμοδίων ότι η πολιτεία δεν διαθέτει χρήματα για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων στους αιγιαλούς δεν ευσταθούν και υποκρίπτουν σκοπιμότητες.
Είναι τραγικό να κλείνουμε όλοι μας τα μάτια σε ένα οφθαλμοφανές εκτεταμένο σκάνδαλο όπου δημόσιοι χώροι όπως ο Αιγιαλός να έχουν ιδιοποιηθεί, να έχουν περιφραχθεί, να αποκλύουν στους πολίτες την πρόσβαση στη θάλασσα.
Σύμφωνα με το Ν. 1539/1938 αρθρ. 3 παρ.1 περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 263/1968 παρ. 1 και 2 η καταπάτηση και αυθαίρετη ιδιοποίηση δημοσίου κτήματος αποτελεί ποινικό αδίκημα, και διώκεται αυτεπαγγέλτως. Είναι επίσης κοινώς γνωστό κατά τον κώδικα ποινικοί δικονομίας άρθρο 27 παρ. 1, 31, 36 και 43 ο Εισαγγελέας ασκεί την ποινική δίωξη για κάθε αξιόποινη πράξη διωκόμενη αυτεπαγγέλτως.
Δεδομένου ότι το Ε’ τμήμα του ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι όλα τα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους αιγιαλούς και άλλους δημόσιους χώρους πρέπει να κατεδαφιστούν, θα πρέπει πιστεύουμε να βρεθεί λύση.
Πρόκειται για οφθαλμοφανή τεράστιο σκάνδαλο που εκθέτει την πολιτεία και προκαλεί το κοινό αίσθημα.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΡΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Κιν. 6943570958

Δεν υπάρχουν σχόλια