Νεα

Ο Δήμος Λουτρακίου ξεπληρώνει παγωμένα χρέη ύψους 3.000.000 ευρώ

Γιώργος Γκιώνης: «Πετύχαμε να φύγει
ένα μεγάλο «βάρος» από τις πλάτες του Δήμου»
Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη, της Αντιδημάρχου Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Μαρίας Πρωτοπαππά και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών η επιχορήγηση του Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων ύψους 3.002.427,74 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
Οι οφειλές αυτές προέκυψαν από δικαστικές αποφάσεις πληρωμών,  οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν κυρίως σε παλαιές πράξεις αναλογισμού και σε αμοιβές τρίτων.


Η πληρωμή αυτών των υποχρεώσεων από την εγκριθείσα επιδότηση και όχι Δημοτικούς πόρους θα επιτρέψει τον προγραμματισμό και την σταδιακή διοχέτευση χρημάτων για εκτέλεση Δημοτικών έργων.
Το ποσόν της επιχορήγησης θα γίνει αποδεκτό και θα καταχωριθεί στην 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Μετά την απαιτούμενη έγκρισή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα εκδίδονται οι αναγκαίες εντολές πληρωμής, ύστερα από τον απαραίτητο έλεγχο, και θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους.
Δεν υπάρχουν σχόλια