Νεα

Η Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνα Ρετσινά συμμετείχε στις εργασίες της 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΥΦΕ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) στο Αγρίνιο, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν κάλυψαν όλες τις πτυχές που αφορούν στο Ασφαλιστικό Ταμείο του Φαρμάκου (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) ενώ συγχρόνως δόθηκαν διευκρινίσεις και απαντήσεις στους ασφαλισμένους.
Τα βασικότερα σημεία που έθιξαν οι ομιλητές, ήταν:


1. Τα αποθεματικά του Ταμείου αυξήθηκαν σε 3 χρόνια κατά 84%, ήτοι από 49,6 εκατ. ευρώ στα 76,4 εκατ. ευρώ.
2. Τα πλεονάσματα χρήσεων την 3ετία 2014, 2015, 2016 ήταν σταθερά πάνω από το 78% των εσόδων του Ταμείου, ήτοι περίπου 13 εκατ. ευρώ ετησίως.
3. Εκπονήθηκαν τρεις (3) Αναλογιστικές Μελέτες κατά τα έτη 2013, 2014, 2015, που το Ταμείο μετετράπη σε ΝΠΙΔ
4. Συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις/ισολογισμοί τριών (3) οικονομικών χρήσεων παρελθόντων ετών, όταν τα Ταμείο ήταν ΝΠΔΔ.
5. Καταχωρίστηκαν οι εισφορές ανά ασφαλισμένο 6 παρελθόντων ετών, όταν το Ταμείο ήταν ΝΠΔΔ.
6. Αναδείχθηκε η ανάγκη για άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ, προκειμένου να υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και δικαιότερη κατανομή των ελλειμμάτων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των αναλογιστικών μελετών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2016, τον Προϋπολογισμό του έτους 2017, την έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ και την απαλλαγή των μελών του από κάθε τυχόν ευθύνη, σύμφωνα με το Καταστατικό. Ενέκρινε επίσης το 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο του Ταμείου (2017-2021). Η υλοποίηση του οράματος για τη δημιουργία ενός Ταμείου σύγχρονου και αποτελεσματικού θα αποτελέσει πρότυπο για την Κοινωνική Ασφάλιση στην χώρα μας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν και χαιρέτησαν οι βουλευτές του νομού, κ. Γιώργος Βαρεμένος και ο κ. Κώστας Καραγκούνης.

Η Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνα Ρετσινά, η οποία συνεισέφερε κατά πολύ στις εργασίες της 3ης Γενικής Συνέλευσης, όπως και τα μέλη του ΔΣ, τα στελέχη και οι συνεργάτες του Ταμείου, με ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στα Σωματεία εργαζομένων στο Φάρμακο του νομού Αιτωλοακαρνανίας και σε όλους τους ασφαλισμένους που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια