Νεα

Μέτρησαν τις οξειδωτικές βλάβες του τσιγάρου

Είναι πλέον πολύ γνωστό, ότι το κάπνισμα τσιγάρων μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια και το θάνατο. Οι ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι άτομα ή ομάδες ατόμων με ασύζευκτα ηλεκτρόνια, που βρίσκονται στον εισπνεόμενο καπνό θεωρούνται εν πολλοίς υπεύθυνες για τα νοσήματα με τα οποία έχει συσχετιστεί το κάπνισμα.


Ερευνητές, σε άρθρο τους στο περιοδικό Χημικής Έρευνας στην Τοξικολογία παρουσίασαν μία μέθοδο για τη μέτρηση των ελεύθερων ριζών στον καπνό των τσιγάρων που θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ αυτών των ουσιών και της υγείας.
Το κάπνισμα είναι η κύρια αποτρέψιμη αιτία θανάτου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το πώς θα την αποτρέψουμε εξακολουθεί ωστόσο να αποτελεί πρόκληση, δεδομένου ότι ο καπνός του τσιγάρου είναι ένα σύνθετο μίγμα από περισσότερα από 7.000 ενώσεις. Μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει τοποθετηθεί στις 93 καρκινογόνες ουσίες και τοξίνες του τσιγάρου που βρίσκονται στον κατάλογο του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), με τις πιο επικίνδυνες και δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Προηγούμενες μελέτες ωστόσο, ανέφεραν ότι οι αξιολογήσεις του κινδύνου με βάση μόνο τις χημικές και τοξικές ενώσεις υποτιμούν τον πραγματικό αριθμό των ασθενειών που προκαλούνται από το κάπνισμα.
Η μέτρηση των ελεύθερων ριζών, που είναι γνωστό ότι προκαλούν οξειδωτικές βλάβες στο σώμα, θα μπορούσε να βοηθήσει στην κάλυψη αυτού του κενού. Αλλά δεν περιλαμβάνονται στη λίστα του FDA και είναι δύσκολο να μελετηθούν, επειδή δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής,
Ο John P. Richie Jr και οι συνεργάτες του θέλησαν λοιπόν να βρουν έναν αξιόπιστο τρόπο για τη μέτρηση των ελεύθερων ριζών στον καπνό των τσιγάρων. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο για τη μέτρηση των ελεύθερων ριζών στον καπνό, χρησιμοποιώντας ένα τσιγάρο ελέγχου και μια τεχνική που ονομάζεται φασματομετρία παραμαγνητικoύ συντονισμού ηλεκτρονίων. Στη συνέχεια εφάρμοσαν το ίδιο πρωτόκολλο σε 27 είδη τσιγάρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα επίπεδα των ελεύθερων ριζών αέριας φάσης εμφάνιζαν ποικιλομορφία μεταξύ των διαφόρων ειδών τσιγάρου, ενώ οι ελεύθερες ρίζες στη σωματιδιακή τους φάση εμφάνιζαν μικρότερη μεταβλητότητα. Μια ανάλυση των δυνητικών παραγόντων που ευθύνονται για αυτές τις διαφορές, έδειξε ότι τα πολύ light τσιγάρα έτειναν να παράγουν χαμηλότερα επίπεδα και των δύο ειδών ελεύθερων ριζών, τόσο της αέριας όσο και της σωματιδιακής φάσης.
Οι ερευνητές λένε ότι η μέθοδός τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της έκθεσης των ανθρώπων σε ελεύθερες ρίζες και τον πιθανό προσδιορισμό των επιπτώσεων του τσιγάρου στην υγεία.

ΠΗΓΗ: stogiatro.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια