Νεα

Η νέα Διοίκηση του Συλλόγου Αναψυκτηρίων και café bar, στο Ναύπλιον

Δημήτρης Μπακρυσιώρης
Κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος μέλους του Δ.Σ    Δημήτριου Μπακρυσιώρη, συγκεντρωθήκαν τα επτά μέλη  στις 10/02/2017, που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 06/02/2017 και αποφάσισαν μετά από μυστική  ψηφοφορία την παρακάτω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΚΡΥΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ:  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ:  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δημήτρη Μπακρυσίωρη ή εναλλακτικά τον ταμία  Χρονόπουλο Θεοφάνη για την διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του συλλόγου καθώς επίσης και για τις τραπεζικές συναλλαγές (επιταγές, λογαριασμούς). 

Δεν υπάρχουν σχόλια