Νεα

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά παραδίνεται στὴ δόξα καὶ τὴ λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ

Έγραψε ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος

Ἔχει πολύ σωστά λεχθεῖ πὼς ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἐργαστήριο ἁγιότητος. Καὶ πράγματι, αἰῶνες τώρα δὲν σταμάτησε νὰ πλάθει ἁγίους «ἐν παντί καιρῷ καὶ τόπῳ». Ἀκόμη καὶ στὴ σημερινή ἀντι-πνευματική ἐποχή μας.
Ἕνα τέτοιο ὑπερφυσικό δημιούργημα τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ ὁ σύγχρονός μας ἅγιος ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς ὁ ἰατρός. Ἔζησε σὲ μία τραγική περίοδο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό πολύ νέος ἀνακάλυψε κι ἔζησε τὸ πραγματικό καὶ πνευματικό νόημα τῆς ζωῆς.  Σπούδασε τὴν ἰατρική ἐπιστήμη, χειροτονήθηκε ἱερέας καὶ ἐπίσκοπος καὶ ἐκδαπανήθηκε διακονώντας τὸν πονεμένο λαό τοῦ Θεοῦ, θεραπεύοντας, διδάσκοντας, παρηγορώντας, καθοδηγώντας.Ὁ ἅγιος Λουκᾶς εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ στὴν Ἐκκλησία Του, ποὺ πορεύεται σὲ μία ἐποχή ὅπου ἡ ἁγιότητα θεωρεῖται ἄπιαστο ὄνειρο. Ἡ ἐκπληκτική μορφή του, ἡ ἱερή μεγαλοσύνη του, προκαλεῖ τὸν ἴλιγγο, τὸν θαυμασμό, ἀλλά καὶ μία θεϊκή παρηγορία. Γι᾿ αὐτό καὶ ὁ ἅγιος Λουκᾶς ἀγαπήθηκε τόσο πολύ καὶ τόσο σύντομα ἔγινε γνωστός σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο.
Ἀπό τὴ στιγμή ποὺ ἡ χάρη καὶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔφερε στὴν Ἀργολίδα, ὄνειρό μας ἦταν ν᾿ ἀποκτήσει ὁ ἅγιος τὸ δικό του σπίτι. Μὲ τὴν γενικότερα βαθύτατη οἰκονομική κρίση καὶ τὴν οἰκονομική στενότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κάτι τέτοιο ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο. Ὅμως, “τὰ ἀδύνατα παρά τοῖς ἀνθρώποις, δυνατά παρά τῷ Θεῷ”. Δὲν εἶχαν περάσει οὔτε δύο ἑβδομάδες ἀπό τὴν ἐγκατάστασή μας στὴν Ἀργολίδα, ὅταν ἐντελῶς ἀναπάντεχα ἐμφανίστηκαν ὁ ἑλληνορωσικῆς καταγωγῆς κύριος Ἰωάννης Σαουλίδης καὶ τὰ παιδιά του Γεώργιος καὶ Δημήτριος, ποὺ ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὴν Ἁγία Πετρούπολη, ἀλλά ἔχουν δεσμούς μὲ τὴν Ἀργολίδα καὶ διακρίνονται γιὰ τὴν εὐλάβεια καὶ βαθειά τους πίστη. Μᾶς ἀνακοίνωσαν τότε ὅτι ἀναλαμβάνουν νὰ οἰκοδομήσουν τὸ Ναό τοῦ ἁγίου Λουκᾶ.

Ἡ χαρά μας ἦταν μεγάλη. Ἀμέσως κινήθηκαν οἱ διαδικασίες. Ὁ Ἱερός Ναός Ὑπαπαντῆς Χριστοῦ Λευκακίων πρόσφερε τὸ χῶρο στὴ θέση “Κριθαράκι” καὶ στὶς 27-04-2014 μπῆκε ὁ θεμέλιος λίθος. Χρειάστηκαν ἀρκετοί μήνες γιὰ νὰ ξεπεραστοῦν τὰ διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὰ ἔργα ἄρχισαν τὸν Ἰούνιο τοῦ 2015. Ὁ Ναός ἀποπερατώθηκε τὴν ἄνοιξη τοῦ 2017 καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 140 χρόνων ἀπό τὴ γέννηση τοῦ ἁγίου Λουκᾶ (27 Ἀπριλίου1877) προγραμματίστηκαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Στὶς 29 Ἀπριλίου ὁ Ἱερός Ναός τοῦ ἁγίου Λουκᾶ παραδίνεται στὴ δόξα καὶ τὴ λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς τιμήν τοῦ θεράποντός Του ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, γιὰ τὸν ἁγιασμό, τὴν παραμυθία, τὴν ἐνίσχυση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἐκφράζουμε τὴν βαθύτατη εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸν ἅγιο Λουκᾶ ποὺ μᾶς καταξίωσε “τοιοῦτον ἔργον ἐπιτελέσαι”. Καὶ παράλληλα ἐκφράζουμε τὶς θερμές εὐχαριστίες μας πρὸς τοὺς εὐλαβεστάτους κτίτορες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ:  Ἰωάννη, Δημήτριο, Γεώργιο Σαουλίδη, ἀλλά καὶ πρὸς ὅλους ὅσοι βοήθησαν μὲ κάθε τρόπο γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια