Νεα

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Πιστοποίησε 5 Παιδικές Χαρές και ετοιμάζει άλλες 6 ακόμη


Η ανακατασκευή 5 Παιδικών Χαρών με την απαραίτητη πιστοποίηση, συνολικού Προϋπολογισμού 180.000 ευρώ, ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Λουτρακίου το 2016, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Για το 2017, ο Δήμος υπεβαλε Τεχνικό Δελτίο καταγραφής και πλήρη κοστολόγηση για:
·       Παρεμβάσεις σε 5 υφιστάμενες Παιδικές Χαρές,
·       Διαμόρφωση 1 νέας Παιδικής Χαράς.

Ο συνολικός απαιτούμενος Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 145.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια