Νεα

Τάσος Τόκας: «Κύριε Σφυρή, τα έργα που αναθέτετε φροντίζετε και να τα … παραλαμβάνετε»;

Την διαφαινόμενη χαοτική κατάσταση, που επικρατεί σε  μερικούς νευραλγικούς τομείς των υπηρεσιών του Δήμου Ερμιονίδας, επισημαίνει μέσα από την παρακάτω επιστολή του προς τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Σφυρή, ο επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ και δημοτικός Σύμβουλος κ. Τάσος Τόκας

«Κύριε Δήμαρχε,
Μετά τις ενέργειες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, επιτέλους πήραμε τις Τεχνικές Εκθέσεις που είχε ζητήσει η παράταξή μας από τις 23 Μαΐου 2016!!
 Αφορμή στάθηκε η επιστολή μου προς τον Γ.Γ. κ. Διονύσιο Παναγιωτόπουλο στις 16 Φεβρουαρίου 2017, για το παραπάνω θέμα, με την οποία τον καλούσα  να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.


Όπως γνωρίζετε στο ΔΣ της 11ης Απριλίου 2016, η παράταξή μας δεν ψήφισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας  και είχαμε ζητήσει ενημέρωση για τους δύο  κωδικούς στους οποίους προβλεπόταν η πιλοτική εφαρμογή  νέων τεχνολογιών στη Δ.Ε. Κρανιδίου και στη Δ.Ε. Ερμιόνης για τοποθέτηση καμερών σε κάδους απορριμμάτων και απορριμματοφόρα κ.α., συνολικού ύψους 44.000 €.
Είχαμε επίσης τονίσει,  ότι το έργο είναι αμφιβόλου αποτελέσματος καθώς δεν υπήρξε καμία τεχνικο-οικονομική μελέτη  για την παροχή της υπηρεσίας και τους στόχους του προγράμματος και είχε προκαλέσει την αντίδραση και άλλων δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια στις 12 Μαΐου 2016, υπογράφετε  2 συμβάσεις με την  ανάδοχο εταιρεία «R&D INNOVATION SMART TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»  με τον τίτλο  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΔΡΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» για τη Δ.Ε. Κρανιδίου (Αριθ. Πρωτ.:3993/12-5-2016) και για τη Δ.Ε. Ερμιόνης (Αριθ. Πρωτ.: 3982/12-5-2016) αξίας 21.960,42€ εκάστης (σύνολο σχεδόν 44.000€).
Για τη Δ.Ε.Κρανιδίου το αντικείμενο του έργου είναι:
1.. Αναβάθμιση των κάδων ανακύκλωσης
2.. Αναβάθμιση του οδοφωτισμού
3.. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού προς τα σκάφη ελλιμενισμού
Προϋπολογισμός: 21.775,92 ευρώ (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ)

Για τη Δ.Ε.Ερμιόνης το αντικείμενο του έργου είναι:
1.. Αναβάθμιση των κάδων ανακύκλωσης
2.. Αναβάθμιση του οδοφωτισμού
3.. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού προς τα σκάφη ελλιμενισμού
4.. Παροχή διαφόρων υπηρεσιών όπως φόρτιση κινητού, παροχή wi fi κτλ προς τους δημότες, με την αναβάθμιση υφισταμένων καθιστικών εξωτερικού χώρου τύπου «παγκάκι».
Προϋπολογισμός: 21.775,92 ευρώ (εμπεριέχεται ο ΦΠΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης, η παράδοση του αντικειμένου δεν μπορεί να γίνει σε περισσότερο από 2 μήνες από την ανάθεση.
Σύμφωνα   με το άρθρο 4 της ίδιας σύμβασης, ορίζεται ότι η πληρωμή του αναδόχου γίνεται μετά από τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 6 της ίδιας σύμβασης, αν ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ο Δήμος δικαιούται να την καταγγείλει χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης έναντι αυτού, εκτός του ποσού που μέχρι τότε παρασχέθηκε από αυτόν, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για την συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Μετά τα ανωτέρω προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:
1) Τι έργο παραλήφθηκε από το Δήμο μέχρι σήμερα (11 μήνες μετά)  με το δεδομένο ότι οι δύο συμβάσεις υπογράφηκαν στις  12-05-2016  και βάσει του άρθρου 2 έπρεπε το έργο να περαιωθεί εντός 60 ημερών;
2) Για ποιο έργο πληρώθηκαν στον ανάδοχο  στις 21-10-2016,   12.776,96 € για τη Δ.Ε. Ερμιόνης και 9.924,96 για τη Δ.Ε. Κρανιδίου και όχι το σύνολο του ποσού;
3) Παραλήφθηκε οριστικά το έργο από το Δήμο;
4) Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής συνέταξε πρωτόκολλο παραλαβής του έργου;
5) Υπάρχει βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για την συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου;

Τα ερωτήματα αυτά  χρήζουν άμεσης απάντησης, τόσο  για την δική μας ενημέρωση όσο και των δημοτών».

Δεν υπάρχουν σχόλια