Νεα

ΤΡΙΠΟΛΗ: Ένα βραβείο και ένας έπαινος για «καλές πρακτικές» που χρησιμοποιεί ο Δήμος


 Ο Δήμος Τρίπολης απέσπασε ένα βραβείο και ένα τιμητικό δίπλωμα για δυο καλές πρακτικές του και αποτελεί πρεσβευτή σε όλη την Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το έτος 2017, για την εφαρμογή καλών πρακτικών στην Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη στην Ευρώπη.


Ο Δήμος της Τρίπολης ήταν υποψήφιος και βραβεύτηκε, στο Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους, το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στόχος του Προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η δημόσια αναγνώριση και η διάδοση, των βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στους Δήμους της χώρας.
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στις 15/5/2017 και το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Τρίπολης, Δημήτρης Παυλής.
Οι καλές πρακτικές που Βραβεύτηκαν ήταν :
Digital Tour στην κατηγορία A5 για την οποία απέσπασε το 1ο Βραβείο και την καλή πρακτική.
e-Parking στην κατηγορία Α4 Συνδυασμός Τουρισμού και Νέων Τεχνολογιών για την οποία απέσπασε τιμητικό τίτλο.
Η εκδήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στον Ανισσαρά του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη, στην οποία αναδείχθηκαν οι πρωτοπόρες και καινοτόμες καλές πρακτικές των Δήμων της Ελλάδας στην Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη.

Το Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους αποτελεί μια συστηματική μέθοδο, κατά την οποία οι καλές πρακτικές σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία εντοπίζονται, αναδεικνύονται και διαχέονται σε άλλους Δήμους. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Κέντρο Τεχνογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης για να αναδεικνύει τους Δήμους, που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρωτοβουλίες ή πρότυπα σχέδια σε βασικούς τομείς της δραστηριότητάς τους, με σημαντικό αντίκτυπο στη τοπική κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια