Νεα

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ: Πρόστιμα στους κατόχους βυτίων ή ιδιωτικών δικτύων διανομής νερού

Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ιδιωτικών δικτύων ή ιδιωτικών μέσων (ΒΥΤΙΩΝ) πρέπει να καταθέσουν υποχρωτικά στο Δήμο Ερμιονίδας, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η χρήση ή και η δραστηριότητά τους, πλήρη φάκελο με στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ύδατος, όπως:
* στοιχεία υδροληψίας,
* μέση ετήσια ποσότητα χρήσης,
* στοιχεία μέσων μεταφοράς,
* εξατομικευμένα στοιχεία χρηστών, κ.λπ..
προκειμένου να εκδοθεί άδεια χρήσης νερού, στο όνομα του Δήμου, που θα περιλαμβάνει τις ανάγκες όλων των χρηστών που εξυπηρετούνται από βυτία ή ιδιωτικά δίκτυα.


Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά, προβλέπεται ιδιαίτερα υψηλό πρόστιμο (1.000 -3.000 ευρώ). Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και για όσους κατόχους βυτίου διαπιστωθεί ότι μεταφέρουν νερό σε μη αδειοδοτημένο χρήστη.

Σε περίπτωση υποτροπής για τις ανωτέρω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των επιβαλλομένων προστίμων διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια