Νεα

Υπερδιπλασιάζουν τα Ευρωπαϊκά κονδυλία για ανάδειξη εμβληματικών κτιρίων από τους Δήμους και συγχρόνως παραχωρούν τα δημόσια κτήρια στο μνημονιακό υπερταμείο

Προφανώς, οι δανειστές – ευρωπαίοι εταίροι, γνωρίζουν ότι τα εμβληματικά κτήρια του δημοσίου που μεταβιβάζονται (κατά μνημονιακή απαίτηση) στο υπερταμείο για πώληση, δεν θα είχαν καμία τύχη αν προηγουμένως δεν φρόντιζαν, κάποιοι, να τα αποκαταστήσουν.
Το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» του νέου ΕΣΠΑ, μεριμνά, γι αυτό.


Με τη δράση αυτή το Υπουργείο Οικονομίας στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του κτιριακού αποθέματος με σημαντική αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία, στην ενίσχυση και ανάδειξη επιστημονικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πάρκων αλλά και στην αποκατάσταση και αναβάθμιση περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και κοινωνικών υποδομών σε περιοχές με σημαντικό πολιτιστικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος και των ποιοτικών προτάσεων που κατατέθηκαν, από δήμους κυρίως, ο προϋπολογισμός της Δράσης υπερδιπλασιάστηκε και έφτασε στα 68 εκατ. ευρώ. Από το πρόγραμμα θα υλοποιηθούν συνολικά 55 έργα σε όλη τη χώρα.
Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης: «Η μεγάλη ανταπόκριση που συνάντησε το πρόγραμμα δείχνει τις σημαντικές ανάγκες αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες  που υπάρχουν στον τομέα της ανάδειξης και αξιοποίησης του δημόσιου τουριστικού αποθέματος των δήμων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στηρίζουμε ουσιαστικά τους δήμους και τα ιδρύματα ώστε να αποκαταστήσουν και να εκσυγχρονίσουν τα εμβληματικά κτίρια και υποδομές τους, να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν τουριστικά και οικονομικά, αυξάνοντας τις πηγές των εσόδων τους και κυρίως να διαφυλάξουν την πολιτιστική και περιβαλλοντική τους αξία, προς όφελος όλων των πολιτών».


ΛΕΖΑΝΤΑ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης σε πρόσφατη ομιλία του στο ΕΒΕ Αργολίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια