Νεα

Τι έχει στο μυαλό της η Αγγελική Γιαννικοπούλου-Λούμη και ζητά απαντήσεις για την «Τιμολογιακή πολιτική για την αποχέτευση της Τ.Κ. Κοιλάδας»;

Το αίτημα απευθύνθηκε προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κ. Πάλλη Ιωάννη, από την Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Ερμιονίδας κα Γιαννικοπούλου- Λούμη Αγγελική, στις 12 Μαΐου 2017.
Το ίδιο αίτημα κοινοποιήθηκε προς τον Δήμαρχο Δήμου Ερμιονίδας κ. Σφυρή Δ.και τον Πρόεδρο Τ.Κ.Κοιλάδας  κ. Φλωρή Παναγιώτη.
Το ζητούμενο ήταν απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν την «Τιμολογιακή πολιτική για την αποχέτευση της Τ.Κ. Κοιλάδας».
Το δημοσιεύουμε ως αρχειακό έγγραφο, διότι προφανώς, θα ακολουθήσουν κάποιες ενέργειες της ερωτώσης.
«κ. Πάλλη
Στο Συμβούλιο της 31ης Ιανουαρίου του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017  με θέμα «Τιμολογιακή πολιτική για την αποχέτευση της Τ.Κ. Κοιλάδας» κατά την διαδικασία των ερωτήσεων, σας ρώτησα δύο φορές αν υπάρχει Πρωτόκολλο Παράδοσης -Παραλαβής για το έργο της αποχέτευσης της Τ.Κ. Κοιλάδας και δεν έλαβα καμία ουσιαστική απάντηση.


Το ίδιο ακριβώς συνέβη και κατά την διάρκεια της συνέλευσης που έλαβε χώρα την Δευτέρα 8/05/2017 στο Δημοτικό Σχολείο της Κοιλάδας σχετικά με το παραπάνω θέμα.
Ζητώ από εσάς:
1.Το Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής του έργου Αποχέτευσης της Τ.Κ. Κοιλάδας.
2.Το όνομα του Εργολάβου που υλοποίησε το έργο.
3. Το έργο της Αποχέτευσης της Τ.Κ. Κοιλάδας στοίχισε, κατά τα λεγόμενα σας πάντα όπως αυτά αναφέρονται στην 27/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 40.000 € συν Φ.Π.Α. Ακολουθήσατε την διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού όπως προβλέπει ο νόμος για το ποσό αυτό, για την επιλογή του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο;
Αγγελική Γιαννικοπούλου-Λούμη
Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος

Δήμου Ερμιονίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια