Νεα

Οι Ελληνοποιητές τροφίμων θησαυρίζουν

Οι "ελληνοποιήσεις" αγροτικών προϊόντων αποτελούν το κρισιμότερο ίσως ζήτημα του αγροτικού μας  τομέα.  Αποτελούν πληγή για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, αλλά και για την οικονομία της χώρας.
Οι καταναλωτές  αγοράζουν  ως ελληνικά  εισαγόμενα προϊόντα  άγνωστης προέλευσης και ποιότητας, πληρώνοντας  πολλαπλάσια της  πραγματικής τους αξίας.
Υπονομεύεται η ελληνική παραγωγή και πλήττεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εγχώριων προϊόντων, που είναι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ποιότητά τους και οι παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται δραματικά με προφανείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 
Το αποτέλεσμα είναι να θησαυρίζουν οι «ελληνοποιητές» και να καταβαραθρώνεται  η κτηνοτροφία της χώρα μας.


Σήμερα η ελληνική παραγωγή τόσο στο κρέας, κυρίως στο βόειο και το χοίρειο, όσο και στο αγελαδινό γάλα υποχωρεί συνεχώς και το εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο επιβαρύνεται κατά 1.8 δις. € περίπου για εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
Για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό που παραμένει  ανεξέλεγκτο εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τον ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας) αρκούν:
* η εφαρμογή της  υποχρεωτικής αναγραφής της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή,
* της χώρας προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα και
* ο αυστηρός έλεγχος της αγοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο βόειο κρέας η ελληνική αγορά εισάγει το 80 % τουλάχιστον των αναγκών της, σε μορφή σφάγιου και ζώντων ζώων με αξία 406 εκ € περίπου το 2015. Αντίστοιχα στο χοίρειο κρέας, η κάλυψη της εγχώριας ζήτησης  έπεσε  κάτω από 30%, δαπανώντας  για εισαγωγές ετησίως την τελευταία πενταετία πάνω από 400 εκ. €.
Στο αγελαδινό γάλα εισάγουμε  60% τουλάχιστον των αναγκών μας  αλλά και στο αιγοπρόβειο γάλα  γίνονται επίσης εισαγωγές.


Όπως αναφέρει ο ΣΕΚ «Η χώρα μας με συγκεκριμένη στρατηγική  μπορεί να προστατεύσει τα προϊόντα της από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, να στηρίξει τους γεωργούς και κτηνοτρόφους και  να πετύχει όχι μόνο να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού της αλλά και να εξάγει αγροτικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε όλο τον κόσμο». 

Δεν υπάρχουν σχόλια