Νεα

Οι Κατρούγκαλοι των μικρών κοινωνιών

Είναι μεγάλη υπόθεση η αξιοποίηση (για να μην πω εκμετάλλευση) των συνθηκών και των καταστάσεων. Ένα παράδειγμα είναι «ο δικός σου Δημόσιος Υπάλληλος» που επιτελεί το καθήκον του, με όποιο τρόπο το επιτελεί.
Ο μισθός πέφτει, η διαφάνεια περί την υπηρεσία είναι σχετική, η αξιοποίηση της θέσης και των πληροφοριών είναι απόλυτη, κυρίως για προσωπικό συμφέρον και προβολή …και «η ζωή τραβά την ανηφόρα».
Πουλάει και κάτι ξεπερασμένες ιδέες που είχαν αξία προ εικοσαετίας, τονίζει το «δημοκρατικό – προοδευτικό του παρελθόν» για να λειτουργήσει ως διαβατήριο σε όσους «το παίρνουν το σήμα» …και αυτό είναι. Απόκτησε το δικαίωμα της διαφορετικότητας και του αυτοπροσδιορισμού για τον εαυτό του ή του χαρακτηρισμού των άλλων με τρόπο βλαπτικό.


Μικρή η κοινωνία, μεγάλοι οι δεσμοί, δύσκολη η καθαρή ματιά. Όμως είπαμε, «βρίσκουν και τα κάνουν».

Α. ΛΗΘΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια