Νεα

Ο Αντωνόπουλος επέσπευσε τον διορισμό των θεματικών αντιπεριφερειαρχών Πελοποννήσου και λοιπών εντεταλμένων

Γκίκας Αθανάσιος
Παναγιωτοπούλου Ελένη
Η ανεξήγητη καθυστέρηση ανάθεσης καθηκόντων στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες (πλην Κωνσταντίνας Νικολάκου) αλλά και στους λοιπούς Περιφερειακούς Συμβούλους είχε προκαλέσει την γνωστή καυστική δήλωση του ανεξαρτητοποιηθέντος Περ. Συμβούλου Χρήστου Αντωνόπουλου. Με την δήλωσή του αυτή, ο Χρήστος Αντωνόπουλος εγκαλούσε τον Πέτρο Τατούλη για την παρατεινόμενη εκκρεμότητα, και ερμήνευε τα αίτια της καθυστέρησης.
Ένα μήνα μετά, με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη ορίστηκαν ως Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, χωρίς όμως αρμοδιότητες οι: Γκίκας Αθανάσιος, Μαντάς Περικλής, Παναγιωτοπούλου Ελένη, Παπαγγελόπουλος Άγγελος και Ρουμελιώτης Γεώργιος. Τα ειδικά καθήκοντα των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, θα τους αποδοθούν αργότερα, με νεώτερη απόφαση, μετά την δημοσίευση του διορισμού τους στο ΦΕΚ.


Σαρρής Ιωάννης
Πετρίτσης Γεώργιος
Ορίσθηκαν ως Συντονιστές Έργων και Αποτελεσματικότητας οι, Σαρρής Ιωάννης (Π.Ε. Αργολίδας), Κατσίρης Ιωάννης (Π.Ε. Αρκαδίας), Πετρίτσης Γεώργιος (Π.Ε. Κορινθίας), Καρράς Παναγιώτης (Π.Ε. Λακωνίας) και Μπούζα Αντωνία (Π.Ε. Μεσσηνίας).
Το έργο των Συντονιστών θα είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η αποτελεσματικότητα του συνολικού έργου και δράσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, σε συνεργασία ο καθένας με τον άμεσα εκλεγόμενο Αντιπεριφερειάρχη των Περιφερειακών Ενοτήτων και τους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες στους τομείς αρμοδιότητάς τους.
Τέλος, ορίσθηκαν ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι εξής:
* Μπακούρης Γεώργιος και Τζεφεράκος Ιωάννης σε θέματα αγροτικής οικονομίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου
* Στεφανόπουλος Θεοφάνης σε θέματα απασχόλησης και αλληλεγγύης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου
* Σιδέρης Βασίλειος σε θέματα αθλητισμού χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου
* Γκούνης Απόστολος σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας Περιφέρειας Πελοποννήσου
* Αλεξόπουλος Αλέξιος σε θέματα συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Διεθνείς και Εγχώριες Εκθέσεις Αγροτικών Προϊόντων
* Ντάνος Θεόδωρος σε θέματα λειτουργίας Αναπτυξιακών Εταιρειών που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου
* Λέγγας Κωνσταντίνος σε θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Ε. Κορινθίας
* Μπουκουβάλας Ιωάννης σε θέματα τουριστικών επενδύσεων Π.Ε. Λακωνίας
* Μπούζα Αντωνία σε θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Ε. Μεσσηνίας
* Μπελεγρή Σταματική σε θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Ε. Λακωνίας
* Παπαντωνίου – Κορώνη Κλημεντίνη σε θέματα Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας
* Γκιάτας Ευριπίδης σε θέματα Υγείας Π.Ε. Κορινθίας
* Χρονάς Άγγελος σε θέματα Υγείας Π.Ε. Μεσσηνίας
* Τζανής Αναστάσιος σε θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Ε. Αργολίδας


Δεν υπάρχουν σχόλια