Νεα

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: «Πονοκέφαλο» προξενεί ο Λόης στην Δημοτική Αρχή. Ψήφισαν χωρίς να γνωρίζουν τα αναγκαία στοιχεία

Νίκος Λόης
«Πονοκέφαλο» για την δημοτική αρχή του Δήμου Λουτρακίου  -και όχι μόνο- δημιουργεί η τακτική της εξωθεσμικής αντιπολίτευσης, που ακολουθεί ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου  και γνωστός Δικηγόρος Νίκος Λόης
Κατά την πρόσφατη συζήτηση θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την Α.Ε. και τα χρέη του ΚΑΖΙΝΟ, ετέθησαν και τα ερωτήματα της Ένωσης Ενεργών Πολιτών. Πλην όμως, σύμφωνα με δήλωση του κ. Λόη, κάποια από αυτά δεν έτυχαν απαντήσεων ενώ κάποια άλλα απαντήθηκαν με γενικολογίες.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, η απόφαση η οποία ελήφθη δεν έλαβε υπ’ όψιν τις επιπτώσεις (επί της ΑΕ και του Δήμου) από την ύπαρξη χρεών του Καζίνο, το ύψος των οποίων ουδείς εγνώριζε να γνωστοποιήσει.

 Διαβάστε την παρακάτω αίτηση του ιδίου, ως εκπροσώπου των «Ενεργών Πολιτών Λουτρακίου» και θα… καταλάβετε…           
ΑΙΤΗΣΗ
Του Νικολάου Λόη του Γεωργίου και της Χριστίνας, Δημότη Λουτρακίου και κατοίκου του Δήμου μας, οδός Αφροδίτης αρ. 2, ατομικά και ως εκπροσώπου της ένωσης προσώπων με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».
                                            ΠΡΟΣ
1. Τον Δήμαρχο του Δήμου μας και Προέδρου του Δ.Σ. της Α.Ε.  με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.»,
2.Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, με την αρμοδιότητά τους ως Δημοτικών Συμβούλων, αλλά και ενεργούντων ως Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου μας, με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. της  Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου μας, με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε..
Κοιν. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
Αξιότιμοι Δήμαρχε, Πρόεδροι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Α.Ε. του Δήμου μας, κατ΄ αρχάς σας ευχόμαστε  να είστε καλά.
Επ΄ ευκαιρία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. του Δήμου μας, η συζήτηση των θεμάτων έχει οριστεί μετά 2 ημέρες, την 21η-9-2015 και γνωρίζοντας την δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου μας (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.), αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στα οικονομικά του Δήμου μας, σας ερωτάμε, με σκοπό να συμβάλλουμε στην διαφάνεια και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και να αναληφθούν οι ευθύνες έναντι του Δήμου μας και της ιστορίας του:
1. Τί έχετε πράξει για να ρυθμίσετε το δάνειο που έχει λάβει η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου μας έναντι της δανείστριας Τράπεζας (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ);
2. Γιατί δεν πρωτοστατήσατε να διεκδικήσετε το ελάχιστο εγγυημένο ποσό του 1.000.000 δολαρίων, που υποχρεωνόταν από το κοινοπρακτικό να το πληρώσει κατ΄ έτος (Ιανουάριο) η συνεταίρος μας στην κοινοπραξία ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και αυτή δεν το έπραττε συνειδητά;
3. Εάν δεν υπήρχε η προσημείωση της Εθνικής για να διεκδικήσει και πετύχει δικαστικά την είσπραξη των οφειλών από την συνεταίρο μας στο ΚΑΖΙΝΟ, εσείς τι θα κάνατε; Τι έφταιξε και αμελήσατε;
4. Τί έχετε πράξει για να ρυθμίσετε τις οφειλές της Α.Ε. στην εργολήπτρια Εταιρεία που κατασκεύασε το υδροθεραπευτήριο;
5. Πόσες είναι οι οφειλές και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του και από ποια έσοδα θα γίνει η εκταμίευση των χρημάτων της πληρωμής των δόσεων των οφειλών;
6. Στην εργολήπτρια εταιρεία του κου Βλάχου έχετε μισθώσει τους καταρράκτες, το κυλικείο και το εστιατόριο του υδροθεραπευτηρίου για πολλά έτη. Από τα χρήματα αυτά πόσο θα μειωθεί η οφειλή και σε πόσα έτη; Μήπως θα οφείλουμε μετά από 15 έτη το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό;
  7. Έχετε κάνει Έφεση κατά της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που απορρίπτει τα περισσότερα κεφάλαια των αγωγών ενάντια στην συνεταίρο μας για αντισυμβατική συμπεριφορά της; Πώς ενεργείτε για να επισπεύσετε την διαδικασία για να εισπράξετε τα οφειλόμενα;
8. Τί έχετε πράξει για την αντισυμβατική συμπεριφορά της συνεταίρου μας στην κοινοπραξία για να εξασφαλίσετε τα οφειλόμενα στον Δήμο:
9. Γιατί καθυστερείτε να εξασφαλίστε τα χρέη που οφείλει η συνεταίρος μας στην κοινοπραξία, αφού η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου μας, λόγω της συμμετοχής της στο Κοινοπρακτικό, έχει ευθύνη ομορρύθμου εταίρου σε ομόρρυθμη εταιρεία (που θεωρείται η Κοινοπραξία ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ) και ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον μετά της συνεταίρου μας;
10. Πόσα είναι τα χρέη της κοινοπραξίας;
11. Στην πιθανή περίπτωση που δεν θα καταφέρει να πληρώσει αυτές τις υπέρογκες οφειλές της η διαχειρίστρια εταιρεία της κοινοπραξίας και αναγκαστεί να τα καταβάλει η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου μας, πώς θα τα καταβάλλει;
12. Μπορεί να αναλάβει τα χρέη και πώς θα ανταπεξέλθει η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου μας;
13. Έχει εγγράψει τα χρέη αυτά στα βιβλία της η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου μας;
14. Έχει κάνει έρευνα ο Δήμος μας και η ΑΕ του Δήμου μας, στο εξωτερικό για ανεύρεση περιουσίας της συνεταίρου μας, η οποία μας συμπεριφέρεται ενίοτε αντισυμβατικά, και έχετε προβεί σε εξασφαλίσεις για να πληρωθούν τα χρέη της συνεταίρου και να για μην καταστραφεί η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου μας και απολέσει τα ακίνητά της;
15. ’Εχετε ενημερώσει τους μισθωτές γι αυτήν την εξέλιξη, ή θα μας ζητήσουν και αποζημιώσεις, διότι τους εξαπατήσαμε;
16. Τί κάνατε για να εξασφαλίσετε το ελάχιστο ποσό, 15 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινοπρακτικό του 1995, έστω της ενδεικτικής αξίας της ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ από την συνεταίρο μας;
17. Η Μαρίνα Λουτρακίου προβλέπεται στον Νόμο 4160/1993 ακόμα και σήμερα, τι θα κάνετε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, περί δήθεν έμμεσης βλάβης  του μνημείου του Αρχαίου Διόλκου;
18. Αληθεύει ή όχι ότι μπορεί να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου μας, διότι 3 χρήσεις ήταν ζημιογόνα;
19. Τί έχετε πράξει για να διεκδικήσετε τις απαιτήσεις έναντι της συνεταίρου μας, όπως αυτές περιγράφονται στις γνωμοδοτήσεις των Δικηγόρων μας Τσοβόλα και Πέτρου;
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως, και να θέσετε τις ερωτήσεις στα αρμόδια όργανα για να αποφασίσουν για το συμφέρον του τόπου μας και του μέλλοντός μας.
                                                                  Με Εκτίμηση      
                                                            Λουτράκι 19-9-2016
                                                                     Ο ΑΙΤΩΝ
                                                             Νικόλαος  Γ. Λόης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί του θέματος, θα επανέλθουμε με πληρέστερο ρεπορτάζ.Δεν υπάρχουν σχόλια