Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ: Ο Πάλλης δείχνει προς τον Χειβιδόπουλο για τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που χάνονται στην Ερμιονίδα

Τάσος Χειβιδόπουλος
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που έδωσε στην δημοσιότητα ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ και έμπιστος συνεργάτης του Δημάρχου Ερμιονίδας, «το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Κρανιδίου» και το έργο «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου», κατασκευάζονται υπό την επίβλεψη και ευθύνη υλοποίησης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (αντιπεριφερειάρχης ο Τάσος Χειβιδόπουλος)».
Είναι τα δύο σημαντικά για τον κόσμο και την τοπική οικονομία έργα τα οποία περιμένουν οι κάτοικοι του Κρανιδίου και του Πορτοχελίου, περίπου 10 χρόνια. Είχαν ενταχθεί επί Δημαρχίας Καμιζή στον Καποδιστριακό Δήμο Κρανιδίου. Στην συνέχεια σταμάτησε η κατασκευή τους επί Δημαρχίας Σφυρή και τελικώς απεντάχθηκαν. Είχαν ενταχθεί και πάλι επί Δημαρχίας Καμιζή στον Καλλικρατικό Δήμο Ερμιονίδας. Σήμερα, επί δημαρχίας Σφυρή τα έργα είναι σταματημένα και αποτελεί κοινό μυστικό η απένταξή τους.


Γιάννης Πάλλης
Με ανακοίνωσή που έδωσε στη δημοσιότητα ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ Γιάννης Πάλλης, (άγνωστο αν ήταν εις γνώση του Δημάρχου) γίνεται μια εμφανής προσπάθεια αποποίησης των όποιων ευθυνών της Δημοτικής αρχής και με άκομψο τρόπο τοποθετείται στο κάδρο των ευθυνών ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας κ. Τάσος Χειβιδόπουλος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αποδίδονται στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ευθύνη ελλιπούς ελέγχου των εργολάβων. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο Γιάννης Πάλλης αποκαλύπτει πως «ο εργολάβος της ύδρευσης έχει εισπράξει περισσότερα χρήματα από όσο έργο είχε κατασκευάσει πριν τα εγκαταλείψει και φύγει».
Στην ίδια ανακοίνωση ο έμπιστος συνεργάτης του Δημάρχου, αποδίδει ευθύνες αδράνειας στις υπηρεσίες του αντιπεριφερειάρχη και ως εκ τούτου καθυστέρηση λύσης της καταγγελθείσης σύμβασης στο έργο αποχέτευσης του Πορτοχελίου.
Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης που γνωστοποιήθηκε στον Τύπο, επισημαίνοντας ότι, προηγουμένως δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη αφορμή «ανάφλεξης των ζητημάτων που τίθενται».
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΛΛΗ
α) Σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Κρανιδίου» σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την σχετική Προγραμματική Σύμβαση της 19-07-2013 η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι ο Κύριος του έργου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας είναι ο Φορέας Υλοποίησής του.
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας απασχολεί και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό για τη διασφάλιση της αρτιότητας υλοποίησης του έργου, κοινοποιεί στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και στο ΕΠΠΕΡΑΑ τις αναφορές προόδου για την εξέλιξή του, παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου κ.λπ., ενώ η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει αρμοδιότητες μόνο σχετικά με τη διευκόλυνση και την ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, να συνεργάζεται με αυτή για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου και να διασφαλίζει την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια των πληρωμών προς τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος ΘΕΩΝ ΑΤΕ έως τις 31-05-16 κατασκεύασε στο Κρανίδι συνολικά 1.025 μέτρα δικτύου διαφόρων διατομών. Επίσης εξοφλήθηκε η 1η Εντολή Πληρωμής (προκαταβολή) του έργου ποσού 57.153,58€.
Σας επισυνάπτουμε το  έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας με αριθμ. πρωτ. 85740/12436/30-5-16, σύμφωνα με το οποίο από το Μάϊο του 2015 ο ανάδοχος ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε. δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία, ενώ έχει παρέλθει η προθεσμία παράδοσης του έργου. Επίσης η ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε. έχει λάβει ποσό, το οποίο υπερβαίνει τις απαιτήσεις από τις εργασίες που έχει λάβει έγκριση από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας συνολικού ποσού 29.257€.
Επίσης σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 63098/9065/16-3-15 η Δ/νση Τεχνικών Έργων δεν μπορεί να προβεί σε έκπτωση του αναδόχου, διότι εκδίδονται διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις (προσωρινές διαταγές), σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η έκπτωση της εταιρίας από το έργο. Έως σήμερα πάντως δεν έχει εκδοθεί απόφαση οριστικής διακοπής του έργου.
β) Σχετικά με το έργο «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου» σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την σχετική Προγραμματική Σύμβαση της 01-10-2013 η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι ο Κύριος του έργου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας είναι ο Φορέας Υλοποίησής του.
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας απασχολεί και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό για τη διασφάλιση της αρτιότητας υλοποίησης του έργου, κοινοποιεί στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και στο ΕΠΠΕΡΑΑ τις αναφορές προόδου για την εξέλιξή του, παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου κ.λπ., ενώ η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει αρμοδιότητες μόνο σχετικά με τη διευκόλυνση και την ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, να συνεργάζεται με αυτή για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου και να διασφαλίζει την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια των πληρωμών προς τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ έως τις 24-2-16 κατασκεύασε στο Πόρτο Χέλι συνολικά 1.040 μέτρα βαρυτικού δικτύου διαφόρων διατομών και 25 φρεάτια ελέγχου του δικτύου.
Την 24-2-16 ο ανάδοχος κατέθεσε «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού (προκαταβολή) του έργου ποσού 323.441,89€, γιατί δεν πιστώθηκε το απαιτούμενο ποσό στον λογαριασμό του έργου από την χρηματοδοτούσα αρχή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΕΡΡΑΑ «2007-2013» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Κατόπιν ο ανάδοχος ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ στις 10-06-2016 κατέθεσε προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας «Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης». Επί της αίτησης αυτής η αρμόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί έως σήμερα.
Εάν και εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στα παραπάνω ζητήματα θα ενημερωθείτε άμεσα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Πάλλης


Δεν υπάρχουν σχόλια: