Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Ξεκινά πρόγραμμα Απονίτρωσης και για δενδρώδεις καλλιέργειες

Με αγωνία περιμένουν οι αγρότες της Αργολίδας την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου, με την οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιδότηση από το πρόγραμμα Απονίτρωσης που ξεκινά από το 2018.
Οι πρώτες εξαγγελίες, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, φαίνονται να είναι ενθαρρυντικές καθώς προβλέπουν (για πρώτη φορά) δικαίωμα συμμετοχής και εκτάσεων με δενδρώδεις καλλιέργειες, κάτι που καθιστά το πρόγραμμα (κατ’ αρχάς) εφαρμόσιμο και στην Αργολίδα. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες το πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιεργήσιμες εκτάσεις (αροτραίες ή δενδρώδεις) που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών.


Βασικός στόχος της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
Η δημόσια δαπάνη της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ.
Η δράση πρόκειται να προκηρυχθεί το τρίτο τρίμηνο του 2017 με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018).
Στην προδημοσίευση περιλαμβάνεται πληροφόρηση για την περιοχή παρέμβασης, τις δεσμεύσεις των δικαιούχων, τα ύψη ενίσχυσης και τις επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση της δράσης.
Η δράση θα εφαρμοστεί στις 30 χαρακτηρισμένες ως ευπρόσβλητες στα νιτρικά γεωργικής προέλευσης περιοχές και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων, σημαντικά περισσότερες από το προηγούμενο ΠΑΑ 2007-2013. Είναι καινούργιες: οι 23 ευπρόσβλητες περιοχές και οι 7 των υγροτόπων.
Στη δράση περιλαμβάνονται δεσμεύσεις που αφορούν τόσο αροτραίες όσο και δενδρώδεις καλλιέργειες, σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όπου οι δεσμεύσεις αφορούσαν μόνο αροτραίες καλλιέργειες.
Σημαντική διαφορά ακόμη είναι ότι οι δεσμεύσεις είναι πολύ πιο απλές στην τήρησή τους από τους παραγωγούς. Οι δεσμεύσεις αφορούν αγρανάπαυση, ξηρική αμειψισπορά και χλωρά λίπανση στις δενδρώδεις καλλιέργειες.
Στόχος μέσω της προδημοσίευσης είναι η έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων – ιδίως στις νέες περιοχές – καθώς και ο προγραμματισμός των ενεργειών τους, εν όψει έναρξης της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017 (Μάρτιος 2017), η οποία θα αποτελέσει έτος αναφοράς για την ένταξη των δικαιούχων στη εν λόγω δράση.
(αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)


Δεν υπάρχουν σχόλια: