Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Προέγκριση 5.500.000,00 € για το λιμάνι του ΝαυπλίουΕξέλιξη που θα διευκολύνει σημαντικά το άλλο μεγάλο έργο που προετοιμάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Ναύπλιο, τη δημιουργία της μαρίνας, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για πρώτη φορά στη χώρα είναι η προέγκριση δημοπράτησης του Υποέργου για την ολοκλήρωση της εκβάθυνσης του λιμανιού Ναυπλίου.


Με συνολικό προϋπολογισμό 5.500.000,00 € και Δικαιούχο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν έχουν στόχο τη δημιουργία σωστών διαστάσεων πλάτους και βάθους εισόδου και περιοχής κύκλου ελιγμών ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια τα πλοία σχεδιασμού του έργου.
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση και υποστήριξη των υπαρχόντων κρηπιδωμάτων/έργων όπου αυτό στα ύφαλα τους παρουσιάζουν προβλήματα και την υποστήριξη των έργων στην περιοχή «ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ» κοντά στον Ν.Ο. Ναυπλίου. Στη θέση «ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ» θα κατασκευαστεί πρίσμα – φράγμα από φυσικά πετρώματα χωρίς να στενέψει το πλάτος του διαύλου. Το μήκος του πρίσματος θα είναι περίπου στα 45,00μ.
Με το συγκεκριμένο υποέργο ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο της Πράξης "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ" που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: