Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΝΟ.ΔΕ Αργολίδας: Οδηγίες για τις εσωκομματικές εκλογές τον Μάιο
Να μεριμνήσουν για την ανανέωση της συνδρομής τους ή την εγγραφή τους στο Κόμμα καλεί η ΝΟ.ΔΕ Αργολίδας, τα μέλη και τους φίλους της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου για τις Εσωκομματικές εκλογές για την Εκλογή Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο. και Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 13 Μαΐου.

Προς διευκόλυνσή όλων, καθίστανται γνωστοί οι κατωτέρω τρόποι εγγραφής/ανανέωσης: 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του κόμματος: www.nd.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας ή αντίστοιχα τη φόρμα ανανέωσης της κάρτας μέλους.

Τηλεφωνικά, καλώντας στο 210 9444222 και γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση αποστολής της κάρτας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απαραιτήτως το Α.Φ.Μ. ή τον Αριθμό της Αστυνομικής σας Ταυτότητας.

 Αποστέλλοντας τα προαναφερόμενα στοιχεία στη Γραμματεία Οργανωτικού ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πειραιώς 62, Μοσχάτο Τ.Κ. 18346 μεμονωμένα (μία εγγραφή) ή συνολικά για περισσότερους του ενός (ομαδικές εγγραφές) ή φέρνοντάς τα αυτοπροσώπως (για ατομική και ομαδική εγγραφή) ή με εκπρόσωπο (για ατομική και ομαδική εγγραφή) στη Γραμματεία μας ή στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος.

 Συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη φόρμα και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στα email: organotiko@nd.gr ή registry@nd.gr ή και προσκομίζοντας την αυτοπροσώπως στη Γραμματεία Οργανωτικού ή στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος.
www.nd.gr Πειραιώς 62, 183 46 Μοσχάτο, Τηλ.: 210 94 44 357-358, Fax: 210 94 44 821, E-mail: organotiko@nd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: